Om Centrumet

Centrumet ritades av den kände Ekeröbon och arkitekten Ralph Erskine och är en viktig del i hans vision ”Mälarstaden”.

Ekerö centrum är ett levande centrum med många butiker, service och kontor. Här finns en livsmedelsaffär, kafé, restauranger och service som apotek, banker, mäklare och kyrka. Dessutom finns ett kulturhus med bibliotek och Galleri Utkiken, med allt från konst till upplevelser och utställningar.

Ekerö Kommun äger all mark i och kring centrumet, vilket innebär att om du har synpunkter på städningen eller frågor om torgplats kontakta kommunen, www.ekero.se.

Idag förvaltas Ekerö Centrum av Paliros AB.